Termenii și condițiile de utilizare a site-ului www.doctorbrands.ro (denumite in continuare “Termeni și Condiții ”) stabilesc care sunt condițiile în care orice persoană poate vizita ori accesa site-ul https://doctorbrands.ro/ (denumit în continuare “Site” și/sau “Doctor Brand”), și are valoarea unei convenții încheiate între Doctor Brand SRL (denumită în continuare “Doctor Brand”), în calitatea sa de proprietar și administrator al Site-ului și de furnizor al Doctor Brand, și orice persoană care vizitează, ori accesează Site-ul sau care dorește să utilizeze în orice mod. Neacceptarea acestor Termeni și Condiții ori a oricărei prevederi din acestea atrage obligația persoanei respective de a înceta de îndată accesarea Site-ului, iar accesarea sau vizitarea în continuare a Site-ului, a oricărei pagini din acesta, precum și a oricărui component al acestuia, constituie o acceptare în întregime și necondiționată a Termenilor și Condițiilor și a oricărei prevederi din acestea.

Materialele și informațiile accesibile prin intermediul site-ului

            Conținutul și elementele de grafică ale Site-ului, și toate celelalte elemente, dar inclusiv fotografii și conținut sub format text, greutate cu excepția cazului în care este menționat un alt proprietar, sursele paginilor dar și orice alt material, transmis sub orice formă de către Utilizatori (prin vizualizare directă pe site, prin newslettere etc,) aparțin Doctorbrands.ro și a partenerilor săi, reprezentând conținutul Site-ului.

              Conținutul Site-ului, indiferent de zona în care se află în site și indiferent de tip, poate fi utilizat exclusiv în scopuri personale. Orice utilizare de conținut de către terte persoane în alte scopuri decat cel personal, se poate face numai cu acordul scris, expres și prealabil al Doctor Brand S.R.L. Astfel este interzisă copierea, preluarea, reproducerea, publicarea, transmiterea, vânzarea, distribuția parțială, integrală sau modificată a conținutului acestui site sau a oricărei părți a acestuia efectuate în alte scopuri decât cel personal, cu următoarele excepții :

  • este permisă reproducerea (pe site-uri noncomerciale, forumuri, articole din presa etc.) unor mici fragmente din articolele publicate (max. 2 paragrafe). Specificarea sursei informațiilor preluate este obligatorie, sub următoarea formă: (Sursă: Doctor Brand – https://doctorbrands.ro )
  • sunt permise link-urile către Site, iar specificarea sursei informațiilor se va face după fiecare link sau în finalul articolului. 

Doctor Brand  își rezervă dreptul de a acționa în instanță orice persoană și/sau entitate care încalcă în orice mod prevederile de mai sus.

            Cererile de utilizare a conținutului site-ului în orice scop altul decat cel personal pot fi făcute prin e-mail la adresa gdpr@doctorbrands.ro.

            Orice persoană care expediază în orice mod informații, ori materiale către site își asumă obligația de a nu prejudicia în niciun mod drepturile de autor, la pe care Doctor Brand S.R.L le are asupra site-ului, iar persoanele care expediază în orice mod informații ori materiale înțeleg și acceptă că încălcarea în orice mod a acestei obligații, se realizează prin care propria răspundere

Limitarea răspunderii

          Doctor Brands nu își asumă obligația și nu garantează implicit sau expres, pentru conținutul de pe site, pentru conținutul oferit de partenerii săi sau de Utilizatorii Site-ului.  Doctor Brand va face toate eforturile rezonabile pentru a asigura acuratețea și încrederea în Site și va încerca să corecteze erorile și omisiunile cat mai repede posibil.

         Cu toate acestea, Doctor Brand nu este responsabil pentru inadvertente, erori sau omisiuni în cadrul informațiilor furnizate de Utilizatori. În mod expres, Utilizatorii Site-ului sunt de acord sa elibereze de răspundere pe Doctor Brand pentru orice acțiune judiciară sau extrajudiciară, care provine ca urmare a utilizarii incorecte sau frauduloase a Site-ului.

         Pentru caz de forță majoră, Doctor Brand și/sau operatorii, directorii, angajații, sucursalele, filialele și reprezentanții săi, sunt eliberate total de răspundere. Cazurile de forță majoră includ, dar nu se limitează la, erori de funcționare ale echipamentului tehnic al Doctor Brand, lipsa funcționarii conexiunii la internet, lipsa funcționării conexiunilor de telefon, virușii informatici, accesul neautorizat în sistemele Site-ului, erorile de operare, grevă , etc.

         Utilizatorii sunt de acord să protejeze și să asigure pe Doctor Brand și/sau pe operatorii, directorii, angajații, sucursalele, filialele și reprezentanții săi, împotriva oricăror cereri, pretenții, acțiuni, impuneri, pierderi, daune, costuri (incluzând, fără nici un fel de limitare, onorariile avocaților), cheltuieli, judecăți, decizii, amenzi, regularizări sau alte obligații rezultate sau relaționate cu orice altă acțiune a Utilizatorului în legătură cu utilizarea site-ului sau orice alt aspect.

Notă de informare privind prelucrarea de date cu caracter personal

           Prin utilizarea serviciilor puse la dispoziție de către site vă exprimați în mod expres consimțământul ca Doctor Brand să prelucreze, să stocheze și să transmită datele cu caracter personal furnizate de către dvs. Mai multe detalii aici

Modificare termenilor și condițiilor

              Doctor Brand are dreptul de a modifica oricând și în orice mod, oricare dintre prevederile din Termeni și Condiții sau Termenii și Condițiile în întregime, fără nici o notificare prealabilă și fără a fi obligat să îndeplinească vreo alta formalitate față de Utilizatori. Orice modificare este acceptată deplin și necondiționat de către Utilizatorii Site-ului, prin simpla utilizare sau accesare a oricărei facilități oferite de site, intervenite oricând după operarea modificării, iar neacceptarea oricărei modificări atrage obligația respectivului Utilizator de a înceta de îndată accesarea Site-ului și /sau utilizarea în orice mod a serviciilor Doctor Brand 

Legea aplicabilă. Litigii

              Drepturile și obligațiile Utilizatorilor Site-ului și ale Doctor Brand, prevăzute de Termeni și Condiții, precum și toate efectele juridice pe care le produc Termenii și Condițiile vor fi interpretate și guvernate în conformitate cu legea română în vigoare. Orice litigiu născut din sau în legătură cu Termenii și Condițiile va fi soluționat pe cale amiabila. În caz de imposibilitate de a ajunge la un acord, litigiul vor fi solutionat de catre instanta judecatoreasca română competentă aflată în raza teritorială a municipiului Slobozia.

Pentru mai multe informații, ne puteți contacta la adresa de e-mail gdpr@doctorbrannds.ro sau ne puteți contacta în formularul de contact de pe pagina Contactează-ne.

Conținutul este protejat. Această funcție este inactivă.